استپر موتوراستپر موتور

(شیر موتوری یا موتور پله ای) چیست و چه کاری انجام می دهد؟

استپر موتور از دو قسمت  موتور و شفت تشکیل شده است.

حرکت دورانی روتور در داخل استپر موتور به حرکت خطی شفت تبدیل می گردد. یک ویژگی منحصر به فرد، توانایی عقب و جلو بردن شفت در 204 پله(مرحله) است. در هر پله، شفت به مقدار04/0 میلیمتر جلو یا عقب می آید. عقب و جلو رفتن شفت توسط واحد كنترل الكترونيكي ECU، کنترل می شود.

وظيفه استپرموتور تنظیم هوای ورودی به موتور جهت دستیابی به چهار مورد زیر مي‌باشد، به نحوی که نسبت هوا به سوخت که توسط اکسیژن سنسور و عدم ایجاد احتراق ناقص که توسط سنسور ضربه (Knock Sensor) تشخیص داده می شود، در بازه استاندارد قرار گیرد. یعنی پس از اندازه گیری این نسبت توسط اکسیژن سنسور و بررسی رفتار موتور توسط سنسور ضربه، شفت جهت بالا بردن نسبت هوا به سوخت، جمع می شود و بر عکس.

بر اساس نیاز موتور که در زیر آورده شده است استپر موتور عملیات مورد نیاز را انجام می دهد.

1-تنظيم دور آرام و تثبیت دور های ناپایدار موتور ناشی از احتراق ناقص

2- تنظیم دور آرام هنگام گرفتن بار اضافی از موتور (مثل روشن کردن کولر، عملکرد پمپ هیدرولیک فرمان، روشن کردن چراغ ها و وسایل برقی)

3- انجام عملیات ساسات( تنظیم دور جهت گرم کردن موتور هنگامی که موتور سرد است)

4- جلوگیری از خاموش شدن موتور خودرو هنگام رها کردن ناگهاني پدال گاز

اولين وظيفه مهم، روشن نگه داشتن خودرو در حالت دور آرام است، در این حالت صفحه برنجی دریچه هوا کاملا بسته است.با باز كردن مسير هوا براي منیفولد، هوای مورد نیاز برای تنظیم موتور در حالت دور آرام را تأمين می کند.

دومين وظيفه هنگام روشن شدن كولر مشخص مي‌شود. اين سيستم به گونه‌اي كار مي‌كند تا در هنگامی که كولر در مدار قرار می گیرد با افزايش مقدار هوای ورودی، بار کمپرسور كولر روی موتور را جبران می کند و از افت قدرت موتور جلوگيري بعمل آيد. وقتي كليد كولر زده مي‌شود سیگنالی از مجموعه سيستم كولر به ECU مي‌رسد؛ با دريافت اين سیگنال،ECUفرمان باز کردن مسیر هوا را به استپر موتور فرستاده و با جمع کردن شفت، مسير عبور هوا را به مقدار چندین پله باز مي‌كند. اين كار باعث شده تا دور موتور هنگام استفاده از کولر خودرو، پایدار بماند.

در هر شرايطی، دور موتور را هنگام روشن كردن هر نوع وسيله مصرف كننده در داخل خودرو، پایدار نگاه می دارد. با روشن و خاموش كردن هر نوع مصرف كننده در داخل خودرو ، با جابجايي شفت خود شرايط را براي پايداري دور موتور فراهم مي‌كند.

وظایف دیگر

وظيفه سوم، انجام عملیات ساسات میباشد. هنگام سرد بودن موتور خودرو، ECU به گونه ای آن را تنظیم می کند كه نسبت هوا به سوخت كاهش يافته (هنگام روشن شدن هوای کمتری وارد موتور گردد) و موتور با سوخت بيشتري روشن شود. این عمل باعث می شود،  تا گرم شدن موتور به سرعت انجام شود.

در هر خودرو انژكتوري، پس از استارت، دور موتور كمي بالاتر از حد عادي است و پس از مدت کمی، بسته به دمای موتور، به دور آرام نرمال 750-850 دور در دقیقه، باز مي‌گردد  که نشان دهنده انجام عملیات ساسات توسط استپر موتور است.

چهارمین وظیفه، تنظيم هواي مورد مصرف سيلندرهاي موتور در زمان رها كردن پدال گاز است. در خودروهای دارای استپر موتور، به محض رها كردن پدال گاز، استپر موتور شفت خود را جمع کرده و مسیر را برای ورود هوای بيشتر به داخل منیفولد و جلوگیری از  بروز احتراق ناقص، کاملا باز میکند.